ช่วยเหลือ

การประมูลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Setting prices for Auctions listings

When you sell domain names on GoDaddy Auctions®, you set the listing prices.

You should consider these factors to determine a domain name's value:

  • Domain name length — Short domain names are easier for visitors to remember, and a short, catchy name is more likely to receive your preferred asking price.
  • Keywords — Domain names that include sought-after keywords generate more traffic and higher interest from potential buyers.
  • Name — Domain names that include popular names or phrases, especially words or phrases that follow current trends, generate higher interest from potential buyers. Domain names must not infringe on third-party trademarks.
  • Top-level domain name (TLD) — The .com TLD is the most popular with buyers. Other TLDs, such as .org, might limit the versatility of the domain name or imply a certain type of site is associated with it. In some cases, a country-code TLD (ccTLD) is better for domain names. For example, a .fr extension suits a domain name that resolves to a French language website.
  • Search engine ranking — A domain name listing that includes website content might retain its current search engine ranking after the sale. Search engine rankings are subject to continual changes, and changing website content might impact a domain name's ranking. Highly ranked domain names generate higher interest from potential buyers.

After you determine the value of your domain name, you're ready to create a Offer/Counter Offer, Buy Now, or 7-Day Public Auction listing. For more information, see Understanding GoDaddy Auctions Listing Options.

Note: The domain name selling price is limited to $49,999. The only way to increase your price is after receiving an offer, and then you can counter offer with a price of $50,000 or more.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ