ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Setting Timeout Options for Remote Desktop Connections

You can set the maximum amount of idle time allowed for remote desktop connections.

To Set Timeout Options for Remote Desktop Connections

  1. Log in to your IIS server using Remote Desktop. For more information, see Connect via Remote Desktop (RDC) to your Windows server.
  2. Once logged into Remote Desktop open the Start menu, navigate to All Programs, then Administrative Tools, then Remote Desktop Services and then open the Remote Desktop Session Host Configuration menu.
  3. In the Connections area, right click RDP-Tcp then Properties.
  4. Click the Sessions tab.
  5. Specify the values you want to use.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ