ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Setting up a Domain in Parallels Plesk Panel

Using Parallels Plesk Panel, you can add a domain to your dedicated or Virtual Private Server (VPS). To add domain names, you will need to have a Parallels Plesk Panel license that allows you to create multiple domains.

To Add a New Domain in Parallels Plesk Panel

 1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin.
 2. Go to the Websites & Domains tab.
 3. Click Add New Domain.
 4. Select www.
 5. In the Domain name field, enter the domain name you want to add.
 6. Select the DNS configuration you want to use.
 7. If you want to host a website on the domain, select Website Hosting, complete the following, and then click Finish:
  • Document root — Enter the directory you want to use as the website's root.
  • Preferred domain — Select if you would like the site to redirect to www. or not.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ