ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Setting Up a .MOBI Domain

When setting up Website Builder with a .mobi domain, you can create a website properly formatted for smaller screens. Pages set up with this feature will display on non-smartphone devices. For information about mobile websites optimized for smartphones, see Working with Mobile Websites.

To Set Up a .MOBI Web Page

Note: With .MOBI domains, you can only add mobile page layouts; you cannot add traditional page layouts.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Website Builder©.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. If you accept the terms of the End User License Agreement, click Accept.
 5. On the Site Settings page, complete the following fields and then click Next :
  Select an available domain from your account
  Select an existing domain name from the list.
  Enter a domain not registered in this account
  Enter your domain name in the space provided.
  Enter a subdomain
  Enter your subdomain name in the space provided and select an existing domain name from the list..
  User Name
  Create a user name that you will use when logging in to your Website Builder site.
  Password and Confirm New Password
  Create and verify the password that you will use when logging in to your Website Builder site.
  Email Address
  Forms submitted through your site will be sent to this email address
  Company or Individual Name
  Your company or individual name will be displayed in the footer of each Web page
 6. On the Build Your Site page, select one of the following:
  Pre-built Site
  If you are setting up a site for a .mobi domain, this option is disabled.
  Blank Site
  Selecting Blank Site will allow you to build a site from scratch. If you want to add pages to your website, click Add Page and enter a title for you page. This step is optional. You can also change the layout of each page of your site by clicking Change Layout for the page you want to change. You can add pages or change your layout at any time.
 7. Click Finish.

Congratulations! You have successfully set up your .mobi website. You can continue to the Page Designer to begin building your site by clicking Build My Site.

To Change Your Layout

 1. On the Build Your Site page, click Change Layout.
 2. Scroll through the available layouts by clicking the forward and back arrows or by clicking on the page numbers above the layout thumbnails.
 3. Click on a layout to select it, and then click OK.

Your website will not display on the Internet until you publish your site. For more information, see Publishing Your website. To learn more about what you can do with Website Builder, browse through the help topics by selecting Help from the Help menu.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ