ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Setting up a new account

Want to use Get Paid and Online Bookkeeping, but don't have an account set up? Follow the steps below to set up a new account.

Note: If you already have a GoDaddy account and clicked Set Up on your Get Paid and Online Bookkeeping account, follow the steps here to upgrade. If you're not sure if you've already begun the setup process, take a look at the My Account page in GoDaddy. If you still see the Set Up button, follow the steps below.

To Set Up Get Paid and Online Bookkeeping

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Get Paid and Online Bookkeeping.
  3. Click Manage.
  4. Select which account you want to link, or skip this step to explore the product.

Check out these topics to help you get started with Get Paid and Online Bookkeeping. This article will help you set up Invoicing features.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ