ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Setting up a subdomain

You can set up your Quick Shopping Cart® storefront as a subdomain of your main domain. For example, you could create the subdomain shop.coolexample.com as a subdomain of your domain www.coolexample.com.

This process is helpful if your domain is currently registered elsewhere or if your domain is registered with us but you want the Quick Shopping Cart storefront to be a branch from your website.

To Set Up a Subdomain as an Online Store

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the New Account you want to set up.
 4. Read the End User License Agreement, and then click Accept.
 5. Specify whether you want to use an available sub domain from your account or a domain registered elsewhere.

  Note: When setting up Quick Shopping Cart on a domain registered elsewhere, you need to manually modify the A record to point to your store's IP address. See Finding Your Store IP Address.

 6. Enter the following information:
  Email Address
  Enter the email address you want associated with the store.
  Company or Individual Name
  Enter the name you want associated with the store.
  Phone
  Enter the phone number you want associate with the store
  Slogan
  Enter the slogan you want to use with the store.
 7. Click OK.
 8. To confirm you want to set up the store for the domain name you entered, click OK.
 9. From the home page, use the buttons at the top of screen to specify the information necessary for creating your storefront.

For additional assistance with this process, see About the Quick Shopping Cart Home Page.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ