ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy Email Marketing วิธีใช้

Setting up a Welcome Email

Follow along here to use your Autorseponder feature to create a completely automated Welcome Email, that will send to anyone who signs up through your signup form. Exciting!

To get started, Log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?), and then do the following:

Step 1. Create your Welcome Email list.

This is in your Subscribers area. Just click on the Subscribers tab, and then on the Add a list button.

Call the list whatever you like, but make sure it's something you'll recognize, later. We'll call it "Welcome Email list" for this demo. Click the checkmark button, to save your list.Step 2. Create your Signup Form.

Ok, now we have to set up the signup form that you're going to use. If you already have one, great! Just click on Signup Forms at the top of the page, and then on Edit under the specific signup form you want to play with.

Click on the Add a list dropdown on the right, and choose your new Welcome Email list. GoDaddy Email Marketing will automatically save this change, and you can see that the list has been added right there on the page.

Pro tip: You can create a new list for your Subscribers, right here, using the A New List field, at the bottom of that dropdown.

You will want to make sure to get this signup form out to the world, so people can use it to sign up for your mailings! You can publish the form on your website, or just share the form URL, or connect it with your Facebook business page.

Step 3. Create your Welcome Email Campaign.

Alright, now we have to create the actual Welcome Email Autoresponder that will get sent out to your new subscriber.

If you haven't already, activate the Autoresponder add-on feature, and click on "Go set it up". If you have already activated it, just click on Autoresponders at the top of the page, or under the Addons menu.

Click on the New Autoresponder button and specify the details asked on that page. In this case, I've called it "Welcome Email".

Make sure to select the new list that you connected to your signup form, in the previous step.

And, you also want to tick the checkbox that's called "Send the first mailing immediately after a user signs up." This way GoDaddy Email Marketing will always send the Welcome Email just as soon as the person signs up through your signup form.

Now, create the campaign and then design that welcome email! (Hint: It's exactly the same as composing a regular GoDaddy Email Marketing campaign.) When it's all perfect, we're ready for the next step...

Step 4. Start your Autoresponder

This is the most exciting step! Now that you have your signup form set up, connected to your new list, and your Autoresponder is connected, designed and ready... all you have left to do is push the start button! You'll see a Start Campaign button in the top right of the screen, or a Run campaign button underneath the campaign preview on the Autoresponder landing page.

You'll need to start your Autoresponder, in order for GoDaddy Email Marketing to send the Welcome Email, automatically. Which brings us to the last step:

Step 5. Watch the automated magic!

Sit back, relax, and watch those new signups roll in. As soon as anyone signs up through your form, that Welcome Email Campaign will send to them, automatically. You don't have to do a thing!

Enjoy :)

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

ESCV's Avatar
Email Autoresponder Not Working

3 การตอบกลับ

Last posted almost 2 years ago.

danishjk's Avatar
Trouble with CPanel setup in Linux Hosting

28 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

quochung's Avatar
Can't Login To dashboard WordPress

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

TwinsburgHS's Avatar
Workspace Email Postcards

1 การตอบกลับ

Last posted almost 3 years ago.

cbg's Avatar
Website Welcome Message & Subscriber List

1 การตอบกลับ

Last posted about 1 year ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน