ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Setting up cPanel Auto Responders

cPanel email lets you create an auto responder, which automatically replies to email sent to email accounts at domains hosted on your account.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
 4. Click cPanel Admin.
 5. In the Email section, click Auto Responders.
 6. Click Add Auto Responder.
 7. Complete the following fields, and then click Create/Modify:
  • Interval — Enter the number of hours you want to wait before letting cPanel automatically respond to emails from the same address.
  • Email — Enter the address and select the domain name you want to use.
  • From — Enter the From address you want the automatic responses to use.
  • Subject — Enter the subject you want the automatic responses to use.
  • HTML — Select This message contains HTML. if you want to send HTML emails instead of plain text.
  • Body — Enter the message you want to use.
  • Start & Stop — Select the options for when you want to begin and end the auto responder.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ