ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Setting up Custom-Defined PHP Error Logs in cPanel

cPanel offers built-in error logging, but it doesn't catch errors generated from PHP and doesn't keep error logs for extended periods of time. To remedy this, you can have PHP store errors it encounters in your own error log file.

To Set up Custom-Defined Error Logs in cPanel

  1. Create a file called php_error.log — you can either do this locally and FTP it to your server (more info), or you can use cPanel's built-in file manager (more info).
  2. Create or edit a PHP initialization file (you can find the name you should use here) containing the following line of code:
    error_log = /home/[your username]/public_html/php_error.log
    You can find the value for [your username] in Find my FTP username and password for Web and Classic Hosting

Now, PHP will pass any coding-related errors to the php_error.log file. This file can take a few hours before it starts receiving errors your website generates, and only displays content if your website does generate errors.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ