ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Setting up Domain Backorders

If you want to capture a domain name that someone else currently has registered, you can place a backorder. Domain Backorders attempts to register the domain name if it becomes available. Or, if the domain name is listed for auction, Domain Backorders gives you instructions on how to participate.

If the backorder is not successful, you can reassign it to another domain name or request a refund from our support team.

For more information about the backorder process, see What are Domain Backorders?

Note: Certain country-code top-level domain names (ccTLDs), such as .us, have residency requirements. If you want to backorder a ccTLD, see About ccTLDs (Country-Code Domain Names) to find the Help article with its residency requirements.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the Buy/Sell menu, select Backorders and Monitoring.
 7. Click Add Backorders. The Backorder Domains window displays.
 8. The Backorder type will be Public. This means your personal contact information will be listed in the WHOIS database.

  Note: If you are in the EU, you may have different rules for how your information is displayed in WHOIS. See Privacy FAQ for more details.

 9. Select I have read and agree to ... , and then click Next.
 10. Enter the domain names you want to backorder (one per line), and then click Next.
 11. Complete the following, and then click Next:
  • Email address 1 — Enter the email address you want us to send status-change notifications to.
  • (Optional) Email address 2 — Enter the secondary email address you want us to send status-change notifications to.
 12. If necessary, edit your contact information, and then click Next.
 13. From the Number of credits to use list, select the number of credits you want to apply, and then click Next.

  Note: The credits in the list are the number you have available for the transaction. If you do not have enough credits, we take you to the shopping cart to complete the purchase.

Your backordered domain name displays on the Backorders and Monitoring page of the Domain Manager.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ