ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Setting up Domains in Parallels Plesk Panel 10.x

Using Parallels Plesk Panel, you can add a domain to your dedicated or Virtual Private Server (VPS). To add domain names, you will need to have a Parallels Plesk Panel license that allows you to create multiple domains.

To Add New Domains in Parallels Plesk Panel

  1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin.
  2. In the General section, click Domains.
  3. Click Add New Domain.
  4. Select the client or subscription you want to add the domain name to.
  5. Enter the Domain Name.

    Note: Do not enter www. in the Domain Name Field.

  6. Select the IP address you want to use.
  7. Select the option to set up hosting for the domain, and then click OK.

For additional information on setting up domain names in Parallels Plesk Panel, please see the Parallel's documentation Adding Domains.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ