ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Setting Up Email Forwarding in Parallels Plesk Panel

You can set up email forwarding inside Parallels Plesk Panel. These instructions apply to all email addresses for a domain name. For information on setting up mail forwarding on individual addresses, see Setting Up Email Forwarding for Individual Email Addresses in Parallels Plesk Panel.

To Set Up Email Forwarding in Parallels Plesk Panel

  1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin.
  2. Click Domains.
  3. Click on Control Panel for the domain you want to add email aliases to.
  4. Click Mail.
  5. Click Create E-Mail Address.
  6. Click the Forwarding tab.
  7. Select Switch on mail forwarding.
  8. Enter the email address you want email forwarded to.
  9. Click OK.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ