ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Setting up email notices

Email notices let you receive email messages when certain events occur in your Quick Shopping Cart storefront. By default, all notices are sent to the email address entered in the storefront information page. This page lets you define multiple email messages for different system events.

To Configure Email Notice Addresses

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
  4. From the Set Up menu, in the Operations section, select Email Notices.
  5. On the Setup Email Notice Addresses page, update any email addresses you want to change. The Storefront Information email address displays by default.
  6. Click Save.

Note: If left blank, email messages are sent to the default email address. You can use the same address for all entries or a different address for each.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ