ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Setting Up File Sharing on the Parallels Small Business Panel

Using file sharing on the Parallels Small Business Panel lets users within the organization collaborate on projects. Users can also upload files to their own personal space on the server. Depending on permissions, users can upload documents to a public area that could allow customers to view documents such as roadmaps and price lists.

All users can connect to their private share and to the shared drive, regardless of permissions. If you are running the Parallels Small Business Panel on Linux, enable the Samba File Server.

To Set Up File Sharing

 1. Log in to the control panel and click Settings.
 2. Expand Advanced Settings.
 3. Click File Sharing Settings.
 4. Specify the domain name you want to use for your Web folder.
 5. Complete the other fields, noting the location of the file shares you are setting up.
 6. Click OK.

To Enable the Samba File Server

 1. Log in to the control panel and click Settings.
 2. Expand Advanced Settings.
 3. Click Switch On.

  Note: If the icon displays Switch Off, Samba File Sharing is already enabled.

Connecting to Files on the Server

Users can manage files stored on the server by logging in to their user account on the server, or they can map a drive to the files. When they map a drive, they can manage the files as though they were stored on their own computer.

You can map a drive whether you're running Windows, Linux, or a Mac OS.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ