ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Setting Up Flat Rate Shipping Options

Quick Shopping Cart® lets you set up flat rate shipping options to charge your customers custom shipping fees. You can base shipping fees on either a percentage of the order total or a fixed flat rate to add to the order total.

Note: For international shipping options to display in your site settings, you must enable them in your Storefront Preferences. For more information, see Using the preferences manager

Setting up Percentage Flat Rate Shipping

To base shipping fees on a percentage of your customers' order totals, you can set up percentage flat rate shipping.

To Set up Percentage Flat Rate Shipping

 1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
 2. From the Set Up menu, go to Operations, and then select Shipping.
 3. In the Flat Rate (%) section, click Set Up.
 4. Enter a name for your shipping option.
 5. In the Shipping Fee section, enter a percentage.
 6. If you want to charge your customers a surcharge by region, click Add in the Region Surcharges section.
  • In the Country field, select the country for which to add a surcharge.
  • In the Region field, select the region for which to add a surcharge.
  • Enter a percentage to charge.
  • To add another row, click Add.
  • To delete a row, click X.
 7. If you want to charge your customers a surcharge by postal code, click Add in the Postal Code Surcharges section.
  • In the Country field, select the country for which to add a surcharge.
  • In the Postal Code field, enter the postal code for which to add a surcharge.
  • Enter a percentage to charge.
  • To add another row, click Add.
  • To delete a row, click X.
 8. Click OK.

Setting up Fixed Flat Rate Shipping

To base shipping fees on a fixed flat rate to add to your customers' order totals, you can set up fixed flat rate shipping.

To Set up Fixed Flat Rate Shipping

 1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
 2. From the Set Up menu, go to Operations, and then select Shipping.
 3. In the Flat Rate ($) section, click Set Up.
 4. Enter a name for your shipping option.
 5. In the Shipping Fee section, enter a fixed flat rate amount.
 6. If you want to charge your customers a surcharge by region, click Add in the Region Surcharges section.
  • In the Country field, select the country for which to add a surcharge.
  • In the Region field, select the region for which to add a surcharge.
  • Enter an amount to charge.
  • To add another row, click Add.
  • To delete a row, click X.
 7. If you want to charge your customers a surcharge by postal code, click Add in the Postal Code Surcharges section.
  • In the Country field, select the country for which to add a surcharge.
  • In the Postal Code field, enter the postal code for which to add a surcharge.
  • Enter an amount to charge.
  • To add another row, click Add.
  • To delete a row, click X.
 8. Click OK.

Note: You must enable Charge for shipping on each product to which you want to apply any shipping rates. For more information, see the Configure Advanced Product Information section of Setting up a Product in Quick Shopping Cart.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ