ช่วยเหลือ

VPS & เซิร์ฟเวอร์เฉพาะ (My Servers) ช่วยเหลือ

Setting up SiteLock on Your Managed or Fully Managed Server

Note: As of June 1, 2017, Malware Removal is no longer available for purchase by GoDaddy customers. For our latest security product, please check out Website Security.

After adding sites to your Managed or Fully Managed server (cPanel/Plesk), you can add Malware Removal to them. In short, Malware Removal's an all-in-one website security tool that will make sure the part of your server most visible on the Internet remains secure. You can find more information about what Malware Removal offers your site in What is SiteLock?.

We recommend setting up Malware Removal only after your website is live on the Internet and hosted on this server. Many of its scans visit your website, so if it's not live or still hosted with another company, the results will be less meaningful if the site isn't currently hosted on your Managed or Fully Managed server.

To Set up Malware Removal on Your Managed or Fully Managed Server

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Servers.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. In the Control Panel Sites section, next to the site you want to use, click Add Malware Removal.
  5. Enter a valid email address where you want to receive Malware Removal notifications, and then click Activate.
  6. Refresh the page, and then click Add Malware Removal.
  7. Click Add Malware Removal, and then click OK.
  8. Refresh the page, and then click Manage Malware Removal.

From here, you can get an overview of your site's reports or click Full Report to launch the Malware Removal dashboard.

We also recommend configuring Malware Removal's SMART to automatically remove malware from your server (more info).


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ