ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Setting up Your CashParking Account

If you are setting up a CashParking® account for the first time, the setup wizard automatically displays when you log in. If you already have a CashParking account, you can access the setup wizard from the Settings menu.

You can use the setup wizard to do any of the following:

 • Import all currently parked domain names, or select specific parked domain names to import.
 • Automatically park future domain name registrations.
 • Automatically park domain names you win from the expiring list on GoDaddy Auctions®.
 • Display domain interest links on the pages for all of the domain names in your CashParking account (including future domain name registrations).
 • Set payee information.

To Set up Your CashParking Account

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Click Setup Account.
 4. On the Welcome page, click Next.
 5. On the Import Domains page, import your currently parked domain names by selecting Import all currently parked domains or select the parked domains from the list, and then click Next.
 6. On the Park New Domains page, select from the following:
  • Automatically park newly registered domains — Select Yes to automatically park all future domain name registrations in CashParking. Otherwise, select No.
  • Park auctions I won from GoDaddy Auctions® list of expired domains — Select Yes to automatically park all domain names you win from the expiring list on GoDaddy Auctions. Otherwise, select No.
  • Display a domain interest link ... — Select Yes to display domain interest links on the pages of your future and existing domain names. Otherwise, select No.
 7. Click Next.

  Note: If the Domain Interest Link window displays, click OK to confirm your selection.

 8. On the Set Payee Information page, add a payee account for a U.S. citizen or legal resident or non-U.S. citizens or non-legal residents.
 9. Click Next.
 10. Click Finish.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ