ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Setting up your Quick Shopping Cart as a Subdomain of your domain registered with another company

To direct customers from an existing domain to your Quick Shopping Cart subdomain, you need to modify the zone records with your domain registrar.

Specifically, you must modify the "A" record, also called a host record, within your zone records. This record connects your domain name to your IP address, which allows a user to type in your domain name and access your Web files on the Internet. "A" records are the most common type of zone record.

To Modify Your Zone Records

  1. Log in to your account at your domain registrar's website.
  2. Locate the zone record set up for your domain.

    Note: Not all registrars allow you to modify these records. If your registrar does not allow you to modify your zone records, contact their customer support department for help.

  3. If you already have a subdomain of "shop" for your domain, for example shop.best-widgets.com, edit the entry. If this subdomain is new, add a new A record to your zone File.

    The entry should state the URL of your subdomain and the IP address assigned to it. To find out the IP Address assigned to your subdomain, contact customer support and request instructions for how to ping your domain to determine the IP Address.

    The "A" record should look similar to this: shop.best-widgets.com – A type = IP Address (64.202.18x.xxx).

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ