ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่ายแบบประหยัดและโปร ช่วยเหลือ

Setting Up Your Reseller's Free Search Engine Visibility Account

When you purchase a Reseller plan, you also receive a free Search Engine Visibility account. Search Engine Visibility helps you optimize your site for search engines. After you set up your account, you can begin using the resources to configure your site's keywords, submit your site to search engines, and increase your site's rankings and Web visibility.

If you want to use Search Engine Visibility with your Reseller storefront, you need to create a storefront using Website Builder or an HTML skin. For more information, see:

However, you can use your free Search Engine Visibility account for any website you control.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click My Products.
  3. Click Search Engine Visibility.
  4. Look for the product titled Free with Reseller Account, then click Set Up.
  5. Select your Reseller plan.
  6. Click Set Up.
  7. Refresh the page, then click Search Engine Visibility.
  8. You'll see an item titled New Account.
  9. Click Manage on the right to begin using the product.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ