ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่ายแบบประหยัดและโปร ช่วยเหลือ

Setting Up Your Reseller's Free Site Analytics Account

When you purchase a reseller plan, we give you a free Site Analytics® account.

Site Analytics lets you track information about your reseller storefront's visitors, such as their geographical regions and how much time they spent on your site.

To Set Up Site Analytics

  1. Log in to your Reseller Control Center.
  2. Go to the Marketing tab, and then click Analytics.
  3. Enter a Username and Password, and then click Save.

Your Site Analytics might take up to 30 minutes to become active and does not display any statistics prior to you enabling it.

To view your Site Analytics reports, click Manage Account Site Analytics.

For more information, see Site Analytics' Help.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ