ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่ายแบบประหยัดและโปร ช่วยเหลือ

Setting up Your Reseller's Free SSL Certificate

When you purchase a Reseller plan, we give you a free Standard Single Domain SSL certificate that you can use to protect any personal information collected through your custom Reseller site with up to 256-bit SSL encryption. For more information, see What is an SSL certificate?

Note: This option only applies to custom-built Reseller websites. If you use a pre-built storefront as your Reseller site, then transactions are already secured with an SSL certificate.

To Set up Your Reseller's Free SSL Certificate

  1. Log in to your account.
  2. Go to Free Products.
  3. Click SSL.
  4. Select Use Credit, choose your Reseller plan and click Continue.
  5. Click Manage and follow the provided instructions for submitting your certificate request.

Another article that may interest you is Setting up Your Reseller's Free Hosting Account.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ