ช่วยเหลือ

VPS & เซิร์ฟเวอร์เฉพาะ (เซิร์ฟเวอร์ของฉัน) ช่วยเหลือ

Setup Automatic Database Backups

If your CMS (WordPress, Joomla, DNN) goes down for any reason, it can take your website down. This may result in lost revenue and a significant amount of time to fix. While we all know it's important to backup frequently, it can be tricky to properly backup a database that's in use. Let our GoDaddy experts use scripts and Cron to schedule automatic server backups so you can have peace of mind.

Note: To learn more about this service call (480) 463-8824.

GoDaddy Expert Services

To learn more about the services GoDaddy offers, see Expert Services Menu.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ