ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Setup checklist for my Business Premium plan

Welcome to your Office 365 Business Premium plan! You've just purchased an entire suite of tools that will help make your business more successful. If you're new to Office 365, you might be wondering what it is and how it works. Or maybe you're wondering what to do after you've signed up, signed in, and installed Office on your devices. Whatever the case, we're here to help. Use this checklist to get started with Office 365.

1. Install your Office 365 Apps

(Give yourself at least an hour to do this.)

  First download and install your new Office 365 applications.

  Note: You can skip down to Step 2 to set up your email after you've completed the installation, before setting up the rest of these commonly used apps.

  Get storing with OneDrive for Business
  This is an integral part of Office 365 or SharePoint Server, and provides a place in the cloud where you can store, share, and sync your work files. You can update and share your files from any device with OneDrive for Business. You can even work on Office documents with others at the same time.

  Get notating with OneNote
  You can create, open, view, edit, format, and share the OneNote notebooks that you've created on OneDrive. You'll use this as your hub of working information for your business groups.

  Get talking with Teams on your Mac or PC
  Connect with co-workers or business partners in your company or around the world.

2. Set up your email with Outlook 2016

(This could take more than an hour, so grab some coffee before you start.)

Your organization recently got Office 365, and now you can use your new email product, Outlook 2016, to start reading email, sharing documents, syncing your calendars for meetings, and more. Learn how to set up and use Office 365 on your computer and get going with your business.

Here's what you need to do to set up Outlook 2016:

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ