ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Setup for domains not in the same account

If you set up an Office 365 from GoDaddy account on a domain name not in the same account (i.e. in a different GoDaddy account or registered elsewhere), you'll need to complete additional steps to get your new email accounts working.

We'll need you to make changes to your domain's DNS records twice:

  1. Verify your domain ownership by setting a TXT record where your domain is.
  2. Set Office 365 as your domain's mail destination by changing other DNS records, including your MX records which controls where your domain's email goes.

Next steps

After you set up your email account and get everything situated it can take up to 48 hours before email starts getting routed to Office 365. Typically, it's much faster than that, though.

Once you're receiving email, you can check it using one of the following methods:

Using... Do this...
Web Browser Go to http://email.your domain name — this assumes either we set up the account for you or you set up all of the DNS records we provided you
Desktop Email Clients Outlook / Apple Mail
Mobile Devices iPhone / Android / Windows Phone

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ