ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่ายแบบประหยัดและโปร ช่วยเหลือ

Setup my Reseller storefront

After purchasing your new Reseller plan, you will need to set it up using our on-boarding wizard.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your account?)
  2. Enter your Company Name. This will appear on your storefront and marketing materials. You can change this at any time.
  3. A Payee Account will be automatically created for you based on your Company Name, or you can select an existing one from the drop-down.
  4. Click Next.
  5. To finish setting up your Reseller plan, you can edit the following options from your dashboard:
  6. Once finished, click View Dashboard to access your Reseller Control Center.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ