ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

Share Microsoft 365 app files from OneDrive or SharePoint

Certain Microsoft 365 plans come with web apps for improved collaboration across your organization. You can edit and share files any time, anywhere — even on mobile devices.

 1. Sign in to OneDrive or SharePoint. (Here's how.)
 2. Select + New and choose an app from the list.
  New opening to a list of apps
 3. At the top of the page, select the sample text to rename your document.
  Select the sample name to rename the document
 4. In the upper-right corner, select Share.
  Share button
 5. (Optional) Choose if you want to customize editing access.
 6. Enter the names or email addresses of the people you want to share with.
 7. Select Send.
  Enter names or email email addresses and Send

Your document saves automatically, so you can close it whenever you're ready.

More info