ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Sharing a campaign on social networks

You can share your campaigns on any social platform, and anywhere that you can paste a URL. This is great way to expand your reach, and leverage your fans and followers in other places, besides just your email lists.

  1. In your GoDaddy Email Marketing account, click Campaigns.
  2. Find the campaign you want to share, and click Share.
  3. Click in the Copy the URL field, select the whole URL, and copy it.
  4. Paste this URL into any post, or page, or comment. Paste it anywhere you can put a link. This will direct people right to the web version of your campaign.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ