ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Sharing Photos, Videos, and Galleries

Once you've published your Photo Album, Website Builder creates hyperlinks to your public galleries and photos and videos. These hyperlinks remain valid as long as your Photo Album is published.

You can create hyperlinks to galleries, individual photos, and videos, and to all photos associated with a tag. You can share these hyperlinks with friends and family so they can view your photos and videos as often as they want.

Note: Your galleries must be published for you to share.

Publishing Your Photo Album

You can publish your Photo Album and share hyperlinks to your public galleries and photos and videos.

To Publish Your Photo Album

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click the Photos and Videos tab.
 4. Click Publish Gallery Site, and then click Yes.

  Note: The Publish Gallery Site option only displays if your galleries were never published. To verify your galleries are published, go to the Settings tab, click Photos and Videos Settings, select Publish my galleries as a website, and then click Save.

You can now share hyperlinks to your galleries, photos and videos.

Sharing Your Galleries

You can share a hyperlink to let others view a gallery you created in your Photo Album.

To Share Your Galley

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click the Photos and Videos tab.
 4. Click the thumbnail of the gallery you want to share.
 5. Click the Thumbnail button.
 6. Click Share.
 7. Select the style of hyperlink you want.
 8. Copy the URL. You can now paste the URL in an email, add it to a Web page, or send it in a message.

Sharing Your Photos or Videos

You can share a hyperlink to let others view a photo or video you uploaded to your Photo Album.

To Share Your Photo or Video

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click the Photos and Videos tab.
 4. Click the thumbnail of the gallery that contains the photo you want to share.
 5. Click the Filmstrip button.
 6. Click the Share button.
 7. Select either Link to item or Link to site.
 8. Select the image size to display.
 9. Select the style of hyperlink you want.
 10. Copy the URL. You can now paste the URL in an email, add it to a Web page, or send it in a message.

Sharing Tagged Photos

You can share a hyperlink to let others view all the photos you've associated with a tag in your Photo Album.

To Share Tagged Photos

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click the Photos and Videos tab.
 4. Click the thumbnail of the gallery that contains the tagged photo you want to share.
 5. Click the name of the tag you want to share.
 6. Click the Share button.
 7. Select the style of hyperlink you want.
 8. Copy the URL. You can now paste the URL in an email, add it to a Web page, or send it in a message.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ