ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด ช่วยเหลือ

Ship my orders

Congrats on your sale! Now you're ready to fulfill and ship your orders.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to your website or store.
 3. From your Dashboard, open your products:
  • In Websites + Marketing, go to Store and select Orders.
   In Websites plus Marketing, go to Store then Orders
  • In Premium Online Store, go to Sales and select Orders.
   In Premium Online Store, go to Sales then Orders
 4. Select a paid order number and open it.
 5. Select Create Shipping Label to register or sign in to Shippo.
 6. Note: Shippo doesn't determine shipping costs. You'll need to add shipping charges for your products.

 7. Select Create Label.
 8. Note: If a new order isn't showing up in your Shippo list, use the Sync Orders link in the upper right corner. If the new order still doesn't appear, refresh your browser. Also, if Shippo has to split up the delivery, it won't show the label option.

 9. Enter the Shipping Carrier and Tracking Number.
  Enter the tracking info and fulfill order
 10. Select Submit. Your order is now fulfilled, and the customer will receive an email letting them know their order has shipped.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ