ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Shipping Products to Customers Outside of the United States

We support shipping to many locations. For a full list of supported countries, see Which countries do you support with International Shipping?.

If you need to ship products to a location not supported, you can use the flat rate or weight-based shipping option, and then ship packages on your own to any location you choose.

International customers in unsupported countries need to use the "Print and Call" option to place their orders (entering an address within the United States or Canada), and then call you with their actual shipping information.

Note: When using the "Print and Call" method, international customers should enter your Merchant address as the shipping address and enter their real shipping address in the Special Instructions field on the payment screen.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ