ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Should I choose a Windows or Linux hosting account?

We get this question all the time! For either kind of hosting, you use a web browser like Firefox, Chrome or Safari to manage your account and websites. So you can run your Windows Hosting account from a MacBook, or a Linux Hosting account from a Windows laptop. You can install popular web apps like WordPress on Linux or Windows Hosting. It doesn't matter!

So why should I pick Linux Hosting?

For most people, Linux Hosting is a great choice because it supports just about everything you need or want in your website from WordPress blogs to online stores and more.

  • You don't need to know Linux to use Linux Hosting.
  • You use cPanel to manage your Linux Hosting account and websites in any web browser.

So why should I pick Windows Hosting?

Windows Hosting also supports just about everything most people need or want in their websites.

  • You must use Windows Hosting if you need or want to use MS-SQL databases, ASP.NET, or .NET Core on your website. These all require Windows OS running on your server.
  • You use Plesk to manage your Windows Hosting account and websites in any web browser.

Note: Check with your web developer to make sure, but if you don't have a developer or you're just not sure what MS-SQL, ASP.NET and .NET Core are... go with Linux Hosting.

More info