ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Sign in to my Email & Office dashboard

You can sign in to your Email & Office dashboard, this allows you to go directly to your email account options and settings so you can accomplish tasks faster.

The sign in instructions are different depending on your account type. Email account owners and email users use different sign in info when they log in (email users include admins that the email account owner has set).

Email account owners

  1. Open the Email & Office dashboard.
  2. Enter your GoDaddy username (or customer #) and password.
  3. Click Sign in.

As an account owner, you can access your Email & Office dashboard from the My Products page when you're signed into your GoDaddy account.

Email users

  1. Open the Email & Office dashboard.
  2. Enter your Office 365 email address and password.
  3. Click Sign in.

Related step

More Info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ