ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Sign in to my Email & Office Dashboard

Sign in to your Email & Office Dashboard to go directly to your email account options and settings.

The steps are different depending on your account type. Email account owners and email users use different info when they sign in (email users include admins that the email account owner has set).

Email account owners

  1. Go to your Email & Office Dashboard.
  2. Enter your GoDaddy username (or customer #) and password.
  3. Select Sign in.

As a GoDaddy account owner, you can also access your Email & Office Dashboard from the My Products page when you're signed in.

Email users

  1. Go to your Email & Office Dashboard.
  2. Enter your Office 365 email address and password.
  3. Select Sign in.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ