ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Sign in to my GoDaddy account

Sign in to your GoDaddy account to open your products or manage your domains and account settings.

  1. From the GoDaddy home page, click Sign In (on mobile, click the person icon person icon).
    click sign in
  2. Click Sign In under Registered Users.
    registered users sign in
  3. Enter your Username or Customer # and your Password, and then click Sign In.
    sign in with username and password

Note: If you're already signed in, instead of Sign In, you'll see your Username. Click your Username and then select Visit My Account to go to your GoDaddy account.

Related step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ