ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Account Management วิธีใช้

Sign in to my GoDaddy account with a security key

After you set up a hardware security key to use with 2-step verification (2SV), sign in to your account using the key.

  1. Sign in to your GoDaddy account. We'll prompt you to connect your security key.
  2. Connect your security key to your device and press its button. We'll verify your key and log you into your account.

What if I set up my hardware security key... but I don't have it with me?

If that's the case, no worries! We'll use your backup method instead.

  1. Sign in to your GoDaddy account. When you're prompted to connect your security key, select I can't access my security key.
  2. Select your authenticator app from the list.
  3. Enter the 6-digit code from your app and select Verify. We'll verify the code and sign you into your account.

Related steps

More info