Microsoft 365 จาก GoDaddy วิธีใช้

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft 365 ของฉัน


ขั้นตอนที่ 2 ในการตั้งค่าบัญชี Microsoft 365

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าถึงบัญชี Microsoft 365 ของคุณ บุ๊คมาร์คหน้าลงชื่อเข้าใช้เพื่อให้เข้าถึงจากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณได้ง่าย

หมายเหตุ: ถ้าคุณพยายามจะลงชื่อเข้าใช้บัญชีผ่าน Microsoft โดยตรง (เช่น ผ่าน Outlook บนเว็บ) ระบบจะแจ้งให้คุณกรอกที่อยู่อีเมลก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเส้นทางไปยังขั้นตอนด้านล่าง
  1. ไปที่ Microsoft 365
    หน้าลงชื่อเข้าใช้ Microsoft 365 พร้อมตัวอย่างที่อยู่อีเมล
  2. กรอกที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน Microsoft 365 (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน GoDaddy ไม่สามารถใช้ได้ที่นี่)
    • หากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้โดยอัตโนมัติ ก็ควรใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน Microsoft 365 ของคุณ ไม่ใช่ข้อมูลประจำตัวบัญชี GoDaddy ของคุณ
  3. เลือก ลงชื่อเข้าใช้

หน้าหลัก Office จะเปิดขึ้น ทางซ้ายสุด ให้เลือกแอป Microsoft ที่จะเปิด (เช่น หากต้องการเข้าถึงกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือก Outlook)

รายการแอป Office พร้อม Outlook ที่ไฮไลต์ไว้

ข้อมูลเพิ่มเติม