ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

Sign in to Office online or Outlook on the web

The fastest way to access your email account is by signing in online using Microsoft 365 or Outlook on the web.

  1. Go to Outlook on the web or the Microsoft 365 sign-in page.
  2. Enter your Microsoft 365 email address and password. Your GoDaddy username and password won't work here.
  3. Select Sign In. We recommend bookmarking these sign-in pages for easy access from your browser.

Note: You might need to choose your account type as Work or School to continue.

You can also sign in to your email using your email's domain name. For example, if your domain is coolexample.com, your email sign-in page would be email.coolexample.com.

To access your email sign-in page, replace coolexample.com with your domain name. If your domain was amysbarkandwines.net, you'd sign in to your email by entering email.amysbarkandwines.net in your browser (along with your Microsoft 365 sign-in info).

Related step

More info