ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Sign in to Office online or Outlook.com

The fastest way to access your email account is by signing in online using Office 365 or Outlook on the web.

  1. Go to Outlook on the web or the Office 365 sign-in page.
  2. Enter your Office 365 email address and password. Your GoDaddy username and password won't work here.
  3. Select Sign In. We recommend bookmarking these sign-in pages for easy access from your browser.

You can also create a custom email sign-in page, which uses your email's domain name to sign in directly. For example, if your domain is coolexample.com, your custom email sign-in page would be email.coolexample.com.

To create your custom email sign-in page, replace coolexample.com with your domain name. If your domain was amysbarkandwines.net, you'd sign in to your email by entering email.amysbarkandwines.net in your browser (along with your Office 365 sign-in info).

Related step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ