ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Sign in to Office online or Outlook.com

The fastest way for Office 365 users to access an email account is by signing in online using Office online or Outlook for Web (Outlook.com).

  1. Go to Outlook.com or the Office 365 sign in page.
  2. Enter your Office 365 email address and password. Your GoDaddy email and password won't work on this page, you must use your Office 365 email login info.
  3. Click Sign In. We recommend bookmarking these login pages so you can access them easily from your browser.

You can also create a custom email login page. Custom login pages use your email domain name and allow you to log into your email directly. If your domain was coolexample.com your custom email login page would be email.coolexample.com.

To create your custom email login page, replace `coolexample.com` with your domain name. If your domain was amysbarkandwines.net, you'd log into your email by entering email.amysbarkandwines.net into your browser (along with your Office 365 email login info).

Related steps

  • You can access your Office account from your Email & Office dashboard.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ