ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Sign out of all devices

When working to secure a compromised Office 365 account, use the Sign Out Everywhere feature to sign out a user from all devices.

  1. Sign in to the Office 365 Profile page using your email address and password.
  2. In the upper-right corner, select the Account icon (this may display as your profile image), and then select Profile.
    Click the profile icon
  3. On the Profile page, select Sign Out Everywhere.
    Click on SIGN OUT EVERYWHERE
  4. Select Yes to confirm you want to sign out of all sessions and all devices.
    Confirm you want to sign out of all sessions

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ