Microsoft 365 จาก GoDaddy วิธีใช้

ลงชื่อออกจากอุปกรณ์ทั้งหมด

เมื่อทำการรักษาความปลอดภัยบัญชี Microsoft 365 ที่ถูกบุกรุก ให้ลงชื่อออกจากทุกเซสชันและอุปกรณ์

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของฉัน
  2. ที่ด้านล่างชื่อโปรไฟล์ของคุณ ให้เลือกลงชื่อออกจากทุกที่
    ที่ด้านล่างชื่อโปรไฟล์และที่อยู่อีเมล ให้กดปุ่มลงชื่อออกจากทุกที่
  3. เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณต้องการลงชื่อออกจากทุกเซสชันและอุปกรณ์ ให้เลือกตกลง
    ยืนยันว่าคุณต้องการลงชื่อออกจากทุกเซสชัน
  4. ที่ด้านล่างเลือกบัญชี ให้เลือกบัญชีของคุณเพื่อลงชื่อออก คุณจะพบกับข้อความที่ยืนยันว่าคุณได้ลงชื่อออกจากทุกอุปกรณ์แล้ว
    เลือกบัญชี

ข้อมูลเพิ่มเติม