ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่ายแบบประหยัดและโปร ช่วยเหลือ

Sign up for the eSource Newsletter

If you want to keep up-to-date with our Reseller program, you can subscribe to our eSource newsletter. It discusses new promotions, product offerings, and more to give you a clear view of changes and developments to your business.

  1. Sign in to your Reseller Control Center (use your GoDaddy username and password).
  2. Go to Settings and then select Support Options.
    customize storefront branding
  3. Under Contact Preferences, enter your preferred Contact Email.
  4. Check the box to confirm Yes, alert me of event notifications and important updates.
    Enter contact email
  5. Note: When you select this option, you'll also get emails to notify you when your customers purchase NEW products from your storefront.

  6. Click Save to start your subscription.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ