ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

SignTool: Sign Windows code with a code signing certificate

After you've created your PFX file, you can sign your code with Microsoft SignTool.

Our code signing certificates work with the following types of Windows-based files:

 • EXE
 • DLL
 • OCX
 • CAB

  Note: For CAB files, space should be allocated for the digital signature by adding the following entry to your DDF file before creating the cab file: Set ReservePerCabinetSize=6144.

Use SignTool to sign your code

 1. Install SignTool using Microsoft's information. This involves downloading and installing Microsoft Windows Software Development Kit (SDK).
 2. Launch cmd.
 3. Sign your file:
  SignTool sign /f path to your PFX file /p your PFX file password /tr http://tsa.starfieldtech.com /td SHA256 path to the code you want to sign

Next step

 • Start distributing your newly signed file to your users

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ