ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Signup forms

Signup Forms are GoDaddy Email Marketing’s email collection forms. Use these forms to create a sign up box or link on your website, blog, or social page. All contacts that sign up through your forms are automatically added to your subscribers lists, in your account.

  1. To create a new signup form, click Signup forms, at the top of your GoDaddy Email Marketing page.
  2. Click Add a signup form, on the right.
  3. Click Save changes, at the bottom of the right sidebar.

Voilà! You've created a new signup form! There's much more that you can customize, but that covers the basics.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ