ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Signup IPs Addon

The Signup IPs addon posts an IP address for all signups through any GoDaddy Email Marketing form.

signup ips add on

The IP address is also captured for all confirmation clicks. This is the link that gets sent to your subscriber, if your form is set to double opt-in. You can find the IP info for each contact on the member details page:

signup ip, details show here

Of course, these details are also included in your subscribers export files.

Activate the Signup IP addon by clicking on the Addons menu at the top of the page. Then click on Add more and scroll until you see that option. Turn it on and you're all set!

Click here if you're not sure if the Signup IP addon is right for you.

Related Topics:

What Are Webforms?
How Do I Export A List
How Do I Edit Contact Details?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ