เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ (โฮสติ้งที่ใช้ร่วมกัน)

ซอฟต์แวร์ที่คุณติดตั้งลงในบัญชีโฮสติ้งของคุณจะขึ้นอยู่กับประเภท (ข้อมูลเพิ่มเติม)

บัญชีโฮสติ้งยังรองรับส่วนโปรแกรมที่แตกต่างกันอีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่

เว็บโฮสติ้ง - Linux

ส่วนโปรแกรม เวอร์ชั่น (เวอร์ชั่นย่อย)
Apache 2.4.3-25
cURL 7.48.0
PHP 5.6.27
Perl 5.10.1
Python 2.6.6
MySQL 5.5.43-37.2
PHPMyAdmin 2.11.11.13


เว็บโฮสติ้ง - Windows

ส่วนโปรแกรม เวอร์ชั่น (เวอร์ชั่นย่อย)
IIS 7.5
ASP.NET 2.0, 3.0, 3.5, 4.6
cURL ยังไม่ได้ติดตั้ง
PHP 5.6.30
MDAC 6.1.7601.17514
MS SQL 2008 และ 2012


โฮสติ้งที่ใช้ร่วมกันแบบ cPanel

ส่วนโปรแกรม เวอร์ชั่น (เวอร์ชั่นย่อย)
Apache 2.4.25
Composer 1.1.1
cURL 7.36.0
Git 1.7.1
MySQL 5.6.33
PHP 5.4 (เนทีฟ) (5.4.45)
5.5 (5.5.38)
5.6 (5.6.30)
7.0 (7.0.20)
7.1 (ค่าเริ่มต้น) (7.1.6)
PEAR 1.9.4
Perl 5.10.1
phpMyAdmin 4.0.10.14
Python 2.6.6
Zend 2.6.0


โฮสติ้งธุรกิจ cPanel

ส่วนโปรแกรม เวอร์ชั่น (เวอร์ชั่นย่อย)
Apache 2.4.23
Composer 1.1.1
cURL 7.36.0
Git 1.7.1
MySQL 5.6.33
PHP 5.4 (เนทีฟ/ค่าเริ่มต้น) (5.4.45)
5.5 (5.5.38)
5.6 (5.6.27)
PEAR 1.10.1
Perl 5.10.1
phpMyAdmin 4.0.10.14
Python 2.6.6


Plesk

ส่วนโปรแกรม เวอร์ชั่น (เวอร์ชั่นย่อย)
MS Windows Server 2012
ASP 8.0
ASP.NET 3.5.30729.4926
4.5.2
cURL 7.42.1
IIS 8.0
MSSQL 2012
MySQL 5.5.43
PHP 5.4.45, 5.2.17 และ 5.6.30
Python 2.6.5.12
Perl 5.10.1
PHPMyAdmin 4.5.1
MyLittleAdmin 3.8
IIS URL Rewrite Module 2.7.2.2


WordPress ภายใต้การจัดการ

ส่วนโปรแกรม เวอร์ชั่น (เวอร์ชั่นย่อย)
WordPress เวอร์ชั่นล่าสุดภายใน 24 ชั่วโมง
(ดูได้ที่ wordpress.org)
Apache 2.4.3
cURL 7.45.0
MySQL 5.6.33
PHP 5.6.27
Varnish 3.0.4


ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ