ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนบัญชีโฮสติ้งสำหรับ Linux, โฮสติ้งสำหรับ Windows และ WordPress ภายใต้การจัดการ

ซอฟต์แวร์ที่เราติดตั้งลงในบัญชีโฮสติ้งของคุณจะขึ้นอยู่กับประเภทของโฮสติ้งที่คุณมี

โฮสติ้งสำหรับ Linux

ส่วนโปรแกรม เวอร์ชั่น
Apache 2.4.46
cURL 7.19.7
MySQL 5.6.49
5.7.38
PHP 5.6
7.3
7.4 (ค่าเริ่มต้น)
8.0
8.1
PEAR 1.10.5
Perl 5.10.1
phpMyAdmin 4.9.4
Python ผ่าน Python Selector
2.7.18
3.3.7
3.4.9
3.5.9
3.6.11
3.7.10
Zend 3.3.26
แผงควบคุม cPanel 86.0.30

โฮสติ้งสำหรับ Windows พร้อม Plesk

ส่วนโปรแกรม เวอร์ชั่น
ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2019
ASP 3.0 (VBScript เวอร์ชัน 5.8)
ASP.NET 3.5.30729.4926
4.8.03761
cURL 7.59.0 (PHP 5.6)
7.70.0 (PHP 7.3 & 7.4)
IIS 10.x
MSSQL ยุโรปและเอเชีย: MSSQL 2019
อเมริกาเหนือ: MSSQL 2019
แบบผู้เริ่มต้น Plesk เท่านั้น: ไม่รองรับ MSSQL
MySQL 5.7
.NET Core 2.1.x
3.1.x
5.0.x
PHP 5.6
7.3
7.4
8.0
phpMyAdmin 5.0.3
IIS URL Rewrite Module 7.1.1980
แผงควบคุม Plesk Obsidian (18.x)

WordPress ภายใต้การจัดการ

ส่วนโปรแกรม เวอร์ชั่น
WordPress เวอร์ชันล่าสุดหลังจากทดสอบทุกอย่างแล้วถือว่าผ่าน (ดูได้ที่ wordpress.org)
Apache 2.4
cURL 7.79.1
MySQL 5.7.26
PHP 7.4 (แนะนำ)
8.0
8.1
phpMyAdmin 5.1.0

ข้อมูลเพิ่มเติม