ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Solicitação de divulgação de informações do solicitante do registro para agências de autoridade legal

Por causa do GDPR, os dados exibidos no WHOIS público são limitados. Em algumas circunstâncias, informações de contato que não são de domínio público podem ser fornecidas a agências de autoridade legal.

Caso você seja um agente de autoridade legal e precise de informações de contato completas para um domínio cujos dados de contato ficam em um dos países protegidos, envie um email para whoisrequests@godaddy.com e forneceremos instruções para a solicitação de acesso.

Observação: Para domínios cujos resultados do WHOIS mostram Domains By Proxy como solicitante do registro, acesse a Política de intimação para Domain By Proxy e saiba como proceder a respeito dessa solicitação.

O que uma solicitação válida pode exigir?

A solicitação deve incluir o seguinte:

  • Nome(s) de domínio
  • Jurisdição da agência:
  • Declaração que indica a finalidade legítima e lícita para se fazer a solicitação (por exemplo, os dados de contato fornecidos serão utilizados somente em conjunto com uma investigação oficial).
  • Aceitação dos termos de acesso que poderemos solicitar.

Outros pontos importantes:

  • A solicitação de divulgação destina-se apenas aos contatos do domínio atual. Não fornecemos informações de contato históricas ou arquivadas por meio desse processo de divulgação.
  • As solicitações de divulgação precisam incluir o nome de domínio exato sob revisão – não atendemos a solicitações com correspondência parcial por meio desse processo.
  • As solicitações de divulgação são revisadas e atendidas de acordo com o domínio. Fornecemos os resultados de busca em vários domínios ou contatos relacionados usando esse processo.
  • Não podemos fornecer dados de contato adicionais além do nome do solicitante do registro, administrador ou técnico, endereço para correspondência, endereço de email e número de telefone, a seguir.

Caso queira obter informações adicionais, consulte nossa política de intimação.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ