ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Solicitud de divulgación de información sobre el registrante para las Agencias de los Organismos de seguridad

Debido al GDPR, los datos mostrados en el WHOIS público son limitados. En determinadas circunstancias, se puede proporcionar la información de contacto que no es de dominio público a las Agencias de los Organismos de seguridad.

Si eres un miembro de alguno de los Organismos de seguridad y requieres la información completa de contacto de un dominio cuyos datos están bajo las condiciones de unos de los Países Protegidos, envíe un correo electrónico a whoisrequests@godaddy.com y te enviaremos las instrucciones que debes seguir para solicitar acceso.

Nota: Para los dominios en los que los resultados de WHOIS muestran dominios por proxy como el registrante, visita la Política de citación por Dominio por Proxy para saber cómo proceder con esta solicitud.

¿Qué podría requerir una solicitud válida?

‌‌La solicitud debe incluir lo siguiente:

  • Nombre(s) de dominio(s)
  • Jurisdicción de la agencia
  • Una declaración que indique el propósito legítimo y lícito de hacer la solicitud (por ejemplo, los datos de contacto proporcionados sólo se utilizarán en conjunción con una investigación oficial).
  • Acuerdo de términos de acceso que podamos requerir.

Elementos adicionales que tomar en cuenta:

  • La solicitud de divulgación es sólo para contactos de dominio actuales. No proporcionamos información de contacto histórica o archivada mediante este proceso de divulgación.
  • Las solicitudes de divulgación de información deben incluir el nombre de dominio exacto bajo revisión; no completamos las solicitudes parciales de coincidencia mediante este proceso.
  • Las solicitudes de divulgación de información son revisadas y completadas por dominio. Nosotros proporcionamos resultados de búsqueda a través de múltiples dominios o contactos relacionados que usan este proceso.
  • No podemos proporcionar información de contacto adicional además del nombre de administrador o técnico, dirección postal, dirección de correo electrónico y número de teléfono del siguiente registrante.

Si necesita información adicional, por favor consulte nuestra Política de citaciones judiciales.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ