ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Sort your emails by date

Do you need to find a particular email from someone? Or maybe you want to organize your email messages into other folders? You can sort your email so the most recent messages appear at the top (or bottom) of the list, making it easy for you to find what you're looking for.

  1. Log in to your Workspace Email account. (Need help logging in?)
  2. In the Date column, click the down arrow to sort email messages by the date.
    Sort email by date

    Email will initially appear with the most recently received (or sent) at the top. To view your older messages at the top of the list, click the (now turned) up arrow Click the up arrow.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ