ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Sorting and Organizing Email Messages with Folders

With Workspace Webmail, you can create folders to organize your email messages. The Workspace Webmail Sort & File feature remembers where you want messages. When you move email messages, it saves the criteria for future filing.

Creating Email Folders

 1. Click the New Folder button.
 2. Complete the following:
  Folder Name
  Enter a title for the folder.
  As a sub-folder of:
  (Optional) select the folder you want to locate the new folder under.
 3. Click OK.

Organizing Email Messages

 1. Click the name of the folder that contains the list of messages you want to organize.
 2. Select the email messages you want to move.
 3. From the Move to folder list, select the folder you want to move the email messages to. For more information about folders and folder options, see About Folders.
 4. Click Move.

  Note: You can also move a message by selecting the name of the message and, while holding your mouse button down, dragging it directly to the folder.

Using Sort & File

 1. Select the email messages you want to move.
 2. Select Sort & File from the Move list, and then click Move.
 3. (Optional) If there are no usual folders stored, select the folder to which you want to move the selected email messages, and then click Move.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ