ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Specifying Email Address In A Form

You can change the email address to which a Website Builder form is sent by using the Edit Form page. If you have multiple forms on your site, you can send each form to a different email address, if desired.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. From the Design menu, select Launch Page Designer .
  4. If necessary, from the Page list, select the page you want to edit.
  5. Click the block you want to edit. Blocks are outlined in blue.
  6. Double click the form you want to edit, and click Edit Table.
  7. Go to the Options tab, and then select Edit Form.
  8. In the Email to: field, enter the email address you want your form sent to.
  9. Click OK.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ