ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด ช่วยเหลือ

ตั้งค่าการชำระเงินการนัดหมายแบบออนไลน์กับ Square

คุณสมบัติ Online Appointments (การนัดหมายออนไลน์) ไม่ได้บังคับให้ลูกค้าชำระเงินค่าบริการล่วงหน้า แต่คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยการเชื่อมต่อ Online Appointments (การนัดหมายออนไลน์) กับระบบการชำระเงินของ Square

Note: This feature is available only to GoCentral (U.S.) customers with a Business Plus or eCommerce plan. If you haven't enabled Online Appointments, see เพิ่มส่วน Online Appointments (การนัดหมายออนไลน์) ก่อน

 1. โดยเข้าสู่ระบบบัญชี GoDaddy ของคุณ และเปิดผลิตภัณฑ์ของคุณขึ้นมา (ต้องการความช่วยเหลือในการเปิด ผลิตภัณฑ์ของคุณใช่หรือไม่)
 2. คลิก Edit (แก้ไข) /Edit Site (แก้ไขเว็บไซต์)
 3. คลิก Open (เปิด) ในแผง Appointments (การนัดหมาย)
  คลิก Open (เปิด) ในแผง Appointments (การนัดหมาย)
 4. ในแถบด้านบน ให้คลิก Settings (การตั้งค่า) และเลือก Payments (การชำระเงิน)
  คลิกการชำระเงินในเมนู
 5. เลือกตัวเลือกการชำระเงิน:
  • เลือก Require Full Payment Upfront (ต้องมีการชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวน) หรือ Require Partial Deposit Upfront (ต้องมีการวางมัดจำล่วงหน้าบางส่วน) แล้วคลิก Save (บันทึก) เมื่อข้อความยืนยัน Success (สำเร็จ) ปรากฎขึ้นมา ให้คลิก Connect (เชื่อมต่อ) และดูขั้นตอนที่ 6
  • เลือก Don't Charge Upfront (ไม่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า) เพื่อรับชำระเงินเป็นรายบุคคล เมื่อข้อความยืนยัน Success (สำเร็จ) ปรากฎขึ้นมา ให้คลิก Website (เว็บไซต์) ในแถบด้านบนเพื่อย้อนกลับไปที่หน้าต่างหลักของเว็บไซต์ของคุณ
 6. หากคุณมีบัญชี Square อยู่แล้ว ให้ล็อกอิน หรือคลิก Sign up (ลงทะเบียน) เพื่อสร้างบัญชี
  ลงชื่อเข้าใช้หรือลงทะเบียน
 7. เมื่อหน้าต่าง Payment Settings (การตั้งค่าการชำระเงิน) ปรากฎขึ้น แสดงว่าคุณพร้อมที่จะรับการชำระเงินจาก Square แล้ว
  การตั้งค่าการชำระเงินเสร็จสิ้น

  หมายเหตุ: หากต้องการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบัญชี Square ของคุณ ให้คลิก View Dashboard (ดูแดชบอร์ด)

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ