ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Website Builder วิธีใช้

Connect to Square the first time

By importing your Square account's products into Websites + Marketing's Online Store, you can more easily manage products for both. Here's how to connect a Square account to your Online Store for the first time. Once you connect your Square account, you can import additional Square products as needed.

Note: This feature is not available on mobile devices.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
 3. Click the Store tab at the top, then select Products.
  click Add Product
 4. At the top right of the Products window, click Import,
  click add
 5. Select Square from the import products window.
  click square
 6. Sign in to your Square account or create one. (You also won't have to do this again the next time you import.)
  create account or sign in
 7. Click Import to start the process. The time required depends on how many Square products you have.
  click Import
 8. Once it's completed, you'll see the Import Success message.
  import successful
 9. Click View or Done to see the imported Square products in your product list, which appear in the Sales Channels column. (If the products include a category, that info appears in the Category column.)
  Square imports added

  Note: You'll also receive an email when the import's finished.

Next step

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

mustafa2657's Avatar
First time

1 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

otisooo's Avatar
square and godaddy ecommerce connection issue

1 การตอบกลับ

Last posted 11 months ago.

TaMeez's Avatar
Websites + Marketing Inventory and Square

36 การตอบกลับ

Last posted over 1 year ago.

EOS2018's Avatar
Export from Go Central Online Store

3 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน